Get Adobe Flash player

KONKURS O ŚWIĘTEJ FAUSTYNIE WAŁCZ

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie

Konkurs Rejonowy – Rejon Wałcz

28 lutego 2017 r. godz. 14.30

sala nr 7 (parter)

Zespół Szkół Niepublicznych

Wałecka Akademia Wiedzy

78- 600 Wałcz, ul. Bydgoska 50, tel. 604 164 132

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs Św. Faustyna.pdf2.pdf)konkurs Św. Faustyna.pdf2.pdf[ ]177 Kb02/16/17 10:33
Pobierz plik (Plakat_KONKURS 2016.pdf)Plakat_KONKURS 2016.pdf[ ]2084 Kb02/16/17 10:32

Opłata do OKE w Poznaniu - Egzamin Zawodowy

W załączniku znajduje się informacja dla osób, które powinny wnieść opłatę za przystąpienie do Egzaminu Zawodowego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Opłatę za egzamin należy także uiścić w sekretariacie szkoły.

Deklaracje - egzamin zawodowy

Informujemy, że najpóźniej do 16.02.2017 r. należy złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w sesji czerwiec 2017 r.:

- A.63 Technik Archiwista,

- A.68 Technik Administracji.

Deklaracje do pobrania w sekretariacie.

Oczekujemy także na deklaracje od słuchaczy, którzy w poprzednich latach nie zdali kwalifikacji A.63 oraz A.68.

Technik BHP - odbiór świadectw

 Zapraszamy po odbiór świadectw absolwentów, którzy ukończyli

Policealną Szkołę Zawodową - Technik BHP.

 

 

 

 

 

UWAGA - Opłata - egzamin maturalny

 

Przypominamy o dokonaniu opłaty do OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU


Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

PRZYPOMINAMY TAKŻE O UISZCZENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Załączniki:
Pobierz plik (Opłata egzamin maturalny.pdf)Opłata egzamin maturalny.pdf[ ]1137 Kb02/09/17 07:45
Pobierz plik (USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY OKE - MATURA0001.pdf)USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY OKE - MATURA0001.pdf[ ]498 Kb02/09/17 07:48