Get Adobe Flash player

UWAGA! Przedmiot Postawy przedsiębiorczości

Przedmiot PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

* dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej, którzy nie zrealizowali tego przedmiotu w poprzednim etapie edukacyjnym (obowiązkowo) - lista słuchaczy dostępna
w sekretariacie


* dla słuchaczy, którzy muszą zdać egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu (nieobowiązkowo)

odbędzie się :

- 27.03.2015 r. (piątek) od godziny 16:00 - 20:00

- 28.03.2015 r. (sobota) od godziny 8:30 - 16:40

w Ośrodku Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr, ul. Bydgoska 74

 

opr. Dyrektor ZSN Barbara Radkiewicz

 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny z Chemii

Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy informuje, że egzamin klasyfikacyjny
z chemii u p. A. Bruzik odbędzie się w dniu 21.03.2015 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej po sesji poprawkowej

Bardzo proszę wszystkich nauczycieli, by zapoznali się z zaproszeniem na Radę Pedagogiczną.

 

 

Uaktualniony Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w sprawie opłat frekwencyjnych w MARCU ' 15

Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy informuje, że w MARCU 2015 -
z tytułu braku wymaganej 50 % frekwencji pobierana będzie opłata w wysokości:

- 120,00 zł w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

- 150,00 zł w przypadku Policelanej Szkoły Zawodowej 

 

Opłata zgodna ze stawkami uchwalonymi przez organ dotujący.

Aktualizacja: 02.03.2015 r.

Anna Hrycikowska 

TERMINY EGZAMINÓW W 2015 R.

Bardzo proszę wszystkich uczniów i słuchaczy o zapoznanie się z terminami egzaminów zewnętrznych w 2015 r.

- Sprawdzian po VI kl. Szkoły Podstawowej

- Egzamin Gimnazjalny dla III kl.

- Matura

- Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Załączniki:
Pobierz plik (Terminy Egzaminów w 2015 r..doc)Terminy Egzaminów zewnętrznych w 2015 r.[ ]53 Kb11/06/14 12:56