Get Adobe Flash player

Odbiór dokumentów

Zapraszamy wszystkich Absolwentów z lat 2010 - 2016 , którzy zrezygnowali z uczęszczania do naszej szkoły ,
po odbiór pozostawionych w szkole dokumentów.

Egzamin w sesji poprawkowej - matura 2016 r.

Informujemy, że prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2016 r. przysługuje:

       a) absolwent, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),

            do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony
            oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),

            do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

       Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 
       12 lipca 2016 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole
       albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku 
       składał bezpośrednio w OKE.

Odbiór wyników maturalnych 2016

W dniu 5 lipca 2016 r. odbiór wyników maturalnych będzie możliwy od godz. 12:00.

 

Zapraszamy.

Terminy egzaminów dodatkowych w sesji letniej 2015 2016

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym w sesji letniej 2015 / 2016.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

 

 

Komunikat w sprawie opłat za brak frekwencji w czerwcu 2016 r.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w sprawie opłat z tytułu braku wymaganej 50 % frekwencji.

za miesiąc CZERWIEC 2016 r. pobierana jest opłata:

- w przypadku słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w kwocie - 77,00 zł

- w przypadku słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej w kwocie - 105,56

Wysokość opłaty jest zgodna ze stawkami wprowadzonymi przez Organ Dotujący.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat Dyrektora (aneks 04.04.2016)0001.pdf)Komunikat Dyrektora (aneks 04.04.2016)0001.pdf[ ]595 Kb04/13/16 07:46